jump to navigation

Studenci

Strona studentów IWP!

Sewer dydaktyczny VEGA.

Rok akademicki 2016/2017

Dodatkowy termin zaliczeń: 19.09.2017, godz.12.00, s.416. Wszystkie inne zaległe sprawy proszę zgłaszać również w tym terminie.

Konsultacje – poniedziałek godz. 11.30 – 13.00

Informacje bieżące

Wykład PW 20.10.2015 odbędzie się w innym terminie.

Obrony prac magisterskich – 26.10.2015, g. 9.00, sala 414.

Termin zaliczeń: poniedziałek, 15.09.2014, g. 9.00, sala 416.

Podróż służbowa: 20-27.05.2014 – zastępstwa dr R.Roszak

Ze względu na remont w budynku BM zmiana sali – spotkanie 13.09.2012 w sali 412 CMBiN.

Dodatkowy termin zajęć PI 13.09 i 24.09.2012, godz.9, s.423. Wszystkie inne zaległe sprawy proszę zgłaszać również w tych terminach.

Urlop do 01.06.2012.

Termin zaliczeń: czwartek 22.09.2011, godz.10.00-12.00, s.423

Konsultacje w środę 11.05.2011 nie odbędą się.

Ostateczny termin poprawkowy 23.02.2011, godz.9.00-10.00, s.423

Termin poprawkowy 17.02.2011, godz.10.30-12.00, s.423

Dodatkowy termin zaliczeń 22.09.2010, godz.9-12, s.423

Konsultacje w dniu 23.03.2010 nie odbędą się.


Egzamin dyplomowy: 28.09.09, g.1000, s. 835.


Tematyka egzaminu PW: pw-et.pdf

We wszystkich ważnych sprawach proszę o kontakt:

Michal.Nowak@put.poznan.pl

Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2014/2015:

Projektowanie wirtualne,

Wykłady dla kierunku Mechanika, Inżynieria Wirtualna
Projektowania Wydział MRiT

Komputerowe
Wspomagania Projektowania
– laboratorium kierunek
Mechanika na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu PP

Prace dyplomowe
zrealizowane pod moim kierunkiem

pytania-agh

pytania-iwp

pytania-inz

pytania-mgr


Poznan University of Technology:

2016