jump to navigation

Current information December 15, 2007

Posted by nowak in : current , comments closed

Projektowanie Wirtualne I / Platformy Integracji Oprogramowania CAD/CAM

Poprawa sprawdzianu i wpis do indeksu przeniesione z 11.06.08 g.15.10 na 12.06.08 g.15.10.

Konsultacje w dniu 3.6.08 nie odbędą się.

Basics of Machine Design

Next meeting for the english group (shifted): 29.01.2008, 11.30, room 423

Hi! December 14, 2007

Posted by nowak in : current , comments closed

Welcome on stanton.ice.put.poznan.pl. Select the page on the left, please!