jump to navigation

projekt/ncbr/2016

more information: IBSOME – Cosmoprojector web page

Proponowany projekt przystosowania biomimetycznej metody optymalizacji strukturalnej do zastosowań przemysłowych jest motywowany przez:
1. Znaczące zmiany w globalnej gospodarce i rosnącą rolę optymalizacji strukturalnej w projektowaniu.
2. Potrzebę przystosowania biomimetycznej metody optymalizacji strukturalnej do zastosowań przemysłowych.

Projekt może być więc traktowany jako etap pośredni pomiędzy opracowaniem nowych metod projektowania, a zastosowaniem ich w praktyce przemysłowej. Harmonogram projektu zakłada, że jego pierwszą fazą będzie poszukiwanie potencjalnych obszarów zastosowań przemysłowych opracowanych metod optymalizacji w przemyśle lotniczym, inżynierii lądowej i przemyśle morskim. Zespół realizujący projekt zostanie poszerzony o specjalistów z tych obszarów wiedzy i działalności inżynierskiej.
W fazie K zaplanowane zostały działania ukierunkowane na pozyskanie potencjalnych partnerów przemysłowych i opracowanie strategii ochrony praw własności intelektualnej.

The proposed here project is motivated by: 1. The significant changes in the global industry and the increasing role of optimization in structural design. 2. The need to adapt the new developed optimization technique for industrial use. Thus, this project proposal can be treated as an industrialization of the existing biomimetic optimization method. The project scenario assumes in the first phase the search for potential industrial applications of the new optimization method in aerospace industry, civil engineering and maritime industry, assuming, that the specialists from these areas will be included in the project team. The main objectives of the second phase of the project are summarized as follows: 1. Preparation of possible implementations of optimization methods in a wide range of applications (aviation – the internal structures of aircraft components, optimization of consistent elements, suspension, engine supports, etc., marine engineering, civil engineering – design of buildings, masts, etc. 2. Acceleration and simplification of the numerical calculations: (clarification of theoretical assumptions, the search for other ways to implement the postulate of constant strain energy density on the surface of the structure), development of existing software with particular emphasis on finite element mesh generator, preparation of computational tasks based on the CAD model, interpretation of topology optimization results and the possibility of the process automation.