Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

 

Promotor:   Michał Nowak

 

1998

 

  1. Praca dyplomowa magisterska 12/PKM/M99: Metodologia I oprogramowanie przetwarzania danych pomiarowych, odwzorowujących kształty przestrzenne przedmiotu.

 

Student: Marcin Juskowiak, 2000.

 

2002

 

 

 

  1. Praca dyplomowa magisterska: Koncepcja i konstrukcja urządzenia do wykonywania modeli stereolitograficznych.

 

Student: Robert Roszak, 2002.